Zonebeperking

De optie ‘gebiedsbeperking’ van Danfoss radiobesturingen laat het systeem toe te bepalen of de zender zich bevindt binnen of buiten een vastgesteld werkgebied en in het laatste geval worden de actieve functies onderbroken. Het systeem bestaat uit één of meerdere LA70 infraroodzenders die gemonteerd worden op de te controleren machine of op bepaalde vaste punten en zo het vastgestelde werkgebied dekken.

Hierbij hebben de zenders van de Danfoss radiobesturing een ingebouwde ontvanger die het signaal, uitgezonden door de LA70 zenders, opvangt. Wanneer de operator zich buiten het werkgebied bevindt, desactiveert de ontvanger de uitgangsrelais van de bewegingen. De radioverbinding en dus ook de noodstopfunctie blijven echter behouden. De herneming van de activiteit gebeurt wanneer de operator in de veilige zone terugkeert.

Categorieën: ,
Zender optie Zonebeperking
Voeding 48, 115, 230 Vac
Verbruik 100 mA bij 230 Vac
Beschermingsgraad IP55
Werkingstemperatuur -20 °C tot +65 °C